“Wij hadden het idee dat er zeer goed werd gekeken naar de persoonlijkheid van de afzonderlijke kinderen. Er werd gekeken naar hun kwaliteiten en naar hun ontwikkelpunten. Daarnaast werden er nieuwe leerstrategieën aangeleerd.”